Blueroom vant i 2010 Statens Designkonkurranse i samarbeid med Kadabra (nå Eggs design) og Innovativoli. Konkurransen ble arrangert av Helsedirektoratet og Norsk Form, og teamet var «Design og Helse».

Oppdraget vårt var å utvikle et lærings- og treningstilbud for kvinner i Drammen som har eller står i fare for å få diabetes 2. Tilbudet er spesielt tilrettelagt kvinner med migrasjonsbakgrunn.

DiaHelse er et samhandlingsprosjekt mellom frisklivssentralen i Drammen kommnue (Fysioteket), Fjell Legesenter og Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Prosjektet ble gjort da jeg jobbet i Blueroom.

Illustrasjon anbud
DiaHelse tjenestekart