I 2008 vant Blueroom i samarbeid med Kadabra og Innovativoli, Statens Designkonkurranse «Valg og demokrati» med bidraget «Blanke Ark». Målet var å utvikle en løsning som sikrer at at alle velgere, uansett funksjonsnivå, opplever at valglokalene er tilgjengelige, gjenkjennelige og attraktive. Løsningen består blant annet av stemmeavlukke, urne, visuell profil, skiltprogram og stemmesedler.

Konkurransebidraget ble videreutviklet i tett samarbeid med departementet, representanter fra kommunene, Norges Blindeforbund, Norges Handikapforbund og Deltasenteret, og velgere med ulike funksjonsnedsettelser som elitebrukere. Vi ønsket at alle velgere enkelt skulle forstår hvordan de skal stemme og være i stand til å avgi sin stemme på egenhånd.

«Løsningen ble tatt i bruk i 173 kommuner ved valget 2011 og er nå Norges offisielle valgutstyr. Prosjektet har vunnet flere prestisjetunge priser og nominasjoner, blant annet «Merket for God Design» og «Design for Alle» prisen.

Valgutstyr oversikt med skiltprogram, valgavlukke og urne
Valg visuell profil oversikt
Valg stemmeseddel, teip og funksjonærkort
Valg profil grafikk