Profilen skulle fungere på ulike digitale enheter og følge prinsipper for universell utforming, blant annet med retningslinjer fra Difi og minimum WCAG 2.0 (AA).

Fornyelsen av profilen er et sentralt virkemiddel for å sikre en helhetlig fremstilling av Forskningsrådet som merkevare på digitale flater. På bakgrunn av den digitale profilen ble også retningslinjene for trykte flater oppdatert av BCW i 2018. Da ble det laget maler for rapporter, brosjyrer, presentasjoner og utstillingsmateriell.

Leveransen var en designmanual med overordnede prinsipper, retningslinjer og eksempler for bruk, blant annet med logo, fargepalett, typografi, ikoner og designsystem. 

Forskningsrådet profil farger
Forskningsrådet uu fargematrise
Forskningsrådet designsystem
Forskningsrådet profilelementer knapper og skjema
Forskningsrådet profil i bruk på mobil flater
Forskningsrådet profil eksempel nettside arrangementer og kurs
Forskningsrådet profil eksempel nettside politikk og strategi

Min rolle i prosjektet:
Ansvarlig designer for Forskningsrådet sin digitale profil.

Tidsperiode: 
Juni 2017 – oktober 2017.

Se profilmanualen på Frontify