Logoen til HVL springer ut fra en trekant og en V-form, men hele profilen er formet ut fra en symbolikk fra styringsplattformen: Deling / Kontrast / By og bygd / Vestlandet / Åpen og utadrettet. 

Flere visuelle retninger ble testet på en gruppe studiesøkende ungdom, hvor deres tilbakemeldinger gav grunnlag for valg av retning og endelig utforming. Arbeidet ble gjennomført i tett samarbeid med ulike fagmiljøer og studenter.

Forskjellige versjoner av logoer for Høgskulen på Vestlandet
Oversikt og profil for Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen på Vestlandet eksempel profilen i bruk på mappe, visittkort og skilting
Bildekonsept V-form
Høgskulen på Vestlandet profil på mobil nettside og instagram

Min rolle i prosjektet:
Grafisk designer, i samarbeid med to andre designere og kreativ leder hos Burson-Marsteller. 

Tidsperiode:
Juni 2016 – november 2016.