Norad har hatt en rammeavtale med Burson Cohn & Wolfe (BCW) for designtjenester samt forvaltning og videreutvikling av visuell identitet. Etaten utgir hvert år 20-25 omfattende rapporter, i tillegg til diverse informasjonsmateriell og infografikk. De arrangerer også flere årlige konferanser der profilerings-materiell utgjør en viktig flate.

Profilen til Norad ble oppdatert og modernisert i 2015, og har siden gjennomgått mindre justeringer. Norads visuelle profil skal sikre at fagetaten fremstår som en tydelig, relevant og profesjonell aktør i all kommunikasjon. Ved oppdateringen av profil-elementene er det tatt hensyn til økt bruk av digitale flater og sosiale medier, og det har blitt utviklet retningslinjer for hvordan Norad skal se ut i digitale kanaler. 

Norad rapport forside, innholdsfortegnelse forord og kapittelside
Norad rapport fire forskjellige sider
Norad rapport fire forskjellige sider

Min rolle:
Grafisk designer og designrådgiver. Jeg har jobbet med forvaltning av visuell profil, utvikling av maler og designet ca. 15 faglige rapporter. Vi er flere designere hos BCW som har jobbet med Norad.

Tidsperiode:
2015-2019.